Toon Lef met Zorg
training, coaching en advies

Vertel ik het jullie, jullie zullen het vergeten!
Daarom laat ik het jullie zien en jullie zullen het onthouden.
Ik laat het jullie ervaren en jullie zullen het je eigen maken.
Benjamin Franklin

Over Toon Lef met Zorg

Leren in zorg en welzijn

Toon Lef met Zorg maakt van elke scholingsvraag een maatwerktraject. Elke organisatie en elke deelnemer is immers anders.
Wat u wilt bereiken in scholing of coaching, zal worden vertaald in concreet te behalen resultaten.
Afhankelijk van die resultaten wordt er een scholingsvorm ingezet.
Toon Lef met Zorg streeft er naar verbinding te maken tussen de scholing en de praktijk.
 • Toon Lef met Zorg traint of coacht doelgericht en altijd in korte trajecten.
 • Toon Lef met Zorg is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&VN.
 • Toon Lef met Zorg is geregistreerd CRKBO docent en instellingen.
Kernwaarden van Toon lef met Zorg
 • Transparant
  We streven naar transparantie in alle aspecten van communicatie en handelen. Informatie moet toegankelijk en begrijpelijk zijn voor alle betrokken partijen, zonder verborgen agenda’s.
 • Gelijkwaardig
  We hechten er belang aan om in gelijkwaardigheid samen te werken. Dit betekent dat alle betrokken partijen als gelijken worden beschouwd en behandeld. Hierdoor ontstaat er open communicatie en het delen van idee√ęn worden aangemoedigd, wat resulteert in verbeterde uitkomsten.
 • Vertrouwen
  We werken vanuit vertrouwen en hechten er waarde aan dat alle betrokken partijen voortdurend bouwen aan het vertrouwen, zodat eenieder de verantwoordelijkheid neemt om de doelstellingen te behalen.
Trainingen

Teamontwikkeling

Het is cruciaal dat teams echt als teams functioneren om samen goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Teamontwikkeling is een voortdurend proces; het vereist voortdurende investeringen in het team.

Toon Lef met Zorg biedt onder andere ondersteuning op de volgende gebieden:

 • Medewerkers worden gestimuleerd om de focus te houden op de missie en visie van de organisatie.
 • Medewerkers hebben de belangrijkste tools in handen als het gaat om het bouwen aan een succesvol team. Vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten.
 • De kernwaarden van het team zijn helder gedefinieerd voor alle medewerkers.
 • Medewerkers worden getraind in effectieve communicatie op de werkvloer.
 • Medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijke ambitie.
 • Medewerkers kennen en gebruiken elkaars kwaliteiten.
 • Medewerkers worden gestimuleerd tot cli√ęntintervisie en het denken in mogelijkheden.
Er wordt gebruikgemaakt van diverse methodieken en modellen die aansluiten bij de gestelde doelen.
David Tuckman, Lencioni, AI Methodiek, gespreksdriehoek, communicatiestijlen toegepast op de zorg. 
Het traject wordt nauwkeurig besproken met de opdrachtgever en kan op maat worden aangeboden aan het betreffende team.

Verbonden met het beschadigde brein

De invloed van de leefomgeving bij mensen met dementie, is van essentieel belang.
Aan de hand van de 8 principes van Anneke van der Plaats en presentiebenadering van stichting presentiebenadering geeft Toon Lef met Zorg op maat scholing, waarin de medewerkers op praktische en interactieve wijze worden geschoold.
Inhoud scholing:
 • Medewerker begrijpt wat er gebeurt met een cli√ęnt met een beschadigd brein (dementie).
 • Medewerker legt bij onbegrepen gedrag, de focus op het probleem achter het onbegrepen gedrag.
 • Medewerker is bewust, hoe belangrijk woonomgeving is voor mensen met dementie.
 • Medewerker weet, hoe om te gaan met mensen met dementie.
 • Medewerker leert wat persoonsgerichte zorg inhoudt. Daarbij gaan wij er vanuit dat het dagelijks handelen van medewerkers wordt afgestemd op de individuele belevingswereld van de cli√ęnt en mantelzorg.
Zowel voor zorgmedewerkers, woonassistenten,  facilitair medewerkers als voor vrijwilligers ligt er een aanbod om deze scholing op maat te volgen. Last but not least ligt er ook een aanbod voor bestuurders, managers en alle medewerkers die ervoor zorgen dat de werkvloermedewerker de zorg kan leveren die nodig is bij mensen met dementie.
Met de opdrachtnemer wordt het traject nauw besproken en kan het als maatwerk worden aangeboden voor het desbetreffende team.

Workshops

Toon Lef met Zorg verzorgd onderstaande workshops:

 • sleutels voor een succesvol team.
 • dementie en onbegrepen gedrag.
 • ontspoorde zorg en ouderenmishandeling.
 • familie en mantelzorgbijeenkomsten.
 • werkplezier en grenzen aangeven
Over de persoon achter Toon Lef met zorg
Mijn naam is Jackelien Bruins, en ik ben gelukkig getrouwd met Rutger. Samen zijn we de trotse ouders van twee prachtige dochters, Lenthe en Saar.
Gedurende meer dan 16 jaar heb ik met veel plezier gewerkt in de wijkverpleging. In mijn voormalige organisatie kreeg ik de kans om mezelf te ontwikkelen, en ik ontdekte daarbij de onschatbare waarde van teamwork. Ik leerde dat we samen tot grote hoogten kunnen stijgen en dat een sterk team de sleutel is tot succes. Het resultaat was een team met minimale tot geen verloop van collega’s, waarin we goed op elkaar ingespeeld waren, open konden discussi√ęren zonder persoonlijke aanvallen, plezier hadden en uitstekende resultaten boekten voor zowel cli√ęnten als de organisatie.
Sinds 2020 ben ik een zelfstandig ondernemer en werk ik vanuit Toon Lef met Zorg. Ik geniet ervan om zorgprofessionals te trainen en te coachen, met als focus op teamontwikkeling als fundament voor het leveren van kwalitatieve zorg. Daarnaast geef ik ook inhoudelijke scholingen. En als kers op de taart ben ik actief op één locatie, waar ik zelf de handen uit de mouwen kan steken en direct betrokken kan zijn bij de praktijk.

Reviews over de deskundigheid en prestaties van Jackelien als trainer bij de scholing teambuilding.

Reviews over wat de scholing ’teambuilding’ het team heeft opgeleverd.

Reviews over de deskundigheid en prestaties van Jackelien als trainer bij de scholing, dementie en onbegrepen gedrag.

Reviews over de deskundigheid en prestaties van Jackelien als trainer

Reviews over wat de scholing ‘omgevingszorg’ heeft opgeleverd

Fysiek veilig werken

Fysiek veilig en respectvol werken geef ik voor een ander scholingsbureau https://www.adfysiek.nl
Adfysiek geeft advies en trainingen om fysieke overbelasting te voorkomen aan zorgmedewerkers, medewerkers in het bedrijfsleven, vrijwilligers en mantelzorgers. Hierbij is haptonomie de rode draad.
KOM IN CONTACT

Trainers gezocht

Laten we eens koffie gaan drinken.

Ik geloof in de kracht van ‘samen weet je meer dan alleen’. Graag kom ik in contact met trainers die affiniteit hebben met bovenstaande onderwerpen.

  Contactgegevens

  Toon lef met Zorg

  Contactgegevens:

  Toon Lef met Zorg

  Pinksterbloem 5¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 06 ‚Äď 50 55 52 22
  7463 EJ Rijssen             info@toonlefmetzorg.nl

  KVK-nummer: 75513420