Toon Lef met Zorg
training, coaching en advies

Vertel ik het jullie, jullie zullen het vergeten!
Daarom laat ik het jullie zien en jullie zullen het onthouden.
Ik laat het jullie ervaren en jullie zullen het je eigen maken.

Over

Toon Lef met Zorg

Leren in zorg en welzijn

Toon Lef met Zorg maakt van elke scholingsvraag een maatwerktraject. Elke organisatie, deelnemer is immers anders.
Wat u wilt bereiken in scholing of coaching, zal worden vertaald in concreet te behalen resultaten.
Afhankelijk van die resultaten wordt er een scholingsvorm ingezet.

Toon Lef met zorg streeft ernaar verbinding maken tussen de scholing en de werkpraktijk.

 • Toon Lef met Zorg traint of coacht doelgericht en altijd in korte trajecten.
 • Toon Lef met Zorg is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister  V&VN.
 • Toon Lef met Zorg is geregistreerd CRKBO docent en instellingen.

Kernwaarden Toon lef met Zorg

 • Doelgericht
 • Transparant
 • Gelijkwaardigheid
 • Vertrouwen
Trainingen

Verbonden met het beschadigt brein

De invloed van de leefomgeving bij mensen met dementie, is van van essentieel belang.
 Aan de hand van de 8 principes van Anneke van der Plaats geeft Toon Lef met Zorg op maat scholing, waarin de medewerkers op praktische en interactieve wijze worden geschoold.
Toon Lef met zorg heeft een samenwerkingsverband rond deze scholing met  https://www.eefjevankeeken.com/.
Inhoud cursus:
 • Medewerker begrijpt wat er gebeurt met een cliënt met een beschadigt brein (dementie).
 • Medewerker legt bij onbegrepen gedrag, de focus op het probleem achter het onbegrepen gedrag.
 • Medewerker is bewust, hoe belangrijk woonomgeving is voor mensen met dementie.
 • Medewerker weet, hoe om te gaan met mensen met dementie.
 • Medewerkers leren wat persoonsgerichte zorg inhoud. Daarbij gaan wij er vanuit dat het dagelijks handelen van medewerkers wordt afgestemd op de individuele belevingswereld van de cliënt en mantelzorg.
Zowel voor zorgmedewerkers, woonassistenten,  facilitairmedewerker als voor vrijwilligers ligt er een aanbod om deze scholing op maat te volgen. Last but not least ligt er ook een aanbod voor bestuurders, managers en alle medewerkers die ervoor zorgen dat de werkvloermedewerker de zorg kan leveren die nodig is bij mensen met dementie.

Teamontwikkeling

Het is belangrijk dat teams daadwerkelijk teams zijn, om zo goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Teamontwikkeling houd nooit op, het is de kunst om te blijven investeren in je team!
In de scholingen komen verschillende communicatiestijlen aan bod en werken we met het Tuckman en Lencioni model.

Het nieuwe organiseren dat samensturing heet:

Toon Lef met Zorg biedt op maat scholing, aan organisaties die meerwaarde zien in samensturing.  Samen wordt gekeken hoe deze transitie het beste binnen uw organisatie past.

Trainingen

Ontspoorde zorg en Ouderenmishandeling

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling is een steeds groter wordend probleem, maar helaas een onderbelicht onderwerp dat veel meer aandacht verdient.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenmishandeling

Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling is een moeilijk onderwerp, waar professionals in de zorg sturing en aanmoediging bij nodig hebben. Hoe fantastisch is het om zelf vanuit onze ervaring in de praktijk en als gecertificeerd trainer huiselijk geweld andere zorgprofessionals een helpende hand te bieden. Wij bieden scholing aan de medewerkers op de vloer, als ook aan de aandachtsfunctionarissen in de organisatie.  We kijken met uw organisatie waar u in dit proces staat en hoe we hierin de kwaliteit verder omhoog kunnen brengen. Minimale opleidingseisen: MBO – niveau 3 bij voorkeur HBO.

Spreker

Spreker ontspoorde zorg en ouderenmishandeling:  

Wilt u invulling geven aan een congres, wij verzorgen graag een workshop/presentatie over het onderwerp ontspoorde zorg en ouderenmishandeling.
Met mooie filmfragmenten nemen wij u mee in het onderwerp en zal het onderwerp geen ver-van-mijn-bed-show meer zijn.
KOM IN CONTACT

Trainers gezocht

Laten we eens koffie gaan drinken.

Ik geloof in de kracht van ‘samen weet je meer dan alleen’. Graag kom ik in contact met trainers die affiniteit hebben met bovenstaande onderwerpen.

  Contactgegevens

  Toon lef met Zorg

  Contactgegevens:

  Toon Lef met Zorg

  Pinksterbloem 5           06 – 50 55 52 22
  7463 EJ Rijssen             info@toonlefmetzorg.nl

  KVK-nummer: 75513420