Toon Lef met Zorg
training, coaching en advies

Vertel ik het jullie, jullie zullen het vergeten!
Daarom laat ik het jullie zien en jullie zullen het onthouden.
Ik laat het jullie ervaren en jullie zullen het je eigen maken.

Over Toon Lef met Zorg

Leren in zorg en welzijn

Toon Lef met Zorg maakt van elke scholingsvraag een maatwerktraject. Elke organisatie en elke deelnemer is immers anders.
Wat u wilt bereiken in scholing of coaching, zal worden vertaald in concreet te behalen resultaten.
Afhankelijk van die resultaten wordt er een scholingsvorm ingezet.
Toon Lef met Zorg streeft er naar verbinding te maken tussen de scholing en de praktijk.
 • Toon Lef met Zorg traint of coacht doelgericht en altijd in korte trajecten.
 • Toon Lef met Zorg is geaccrediteerd door de accreditatiecommissie van het kwaliteitsregister V&VN.
 • Toon Lef met Zorg is geregistreerd CRKBO docent en instellingen.
Kernwaarden Toon lef met Zorg
 • Doelgericht
 • Transparant
 • Gelijkwaardig
 • Vertrouwen
Trainingen

Teamontwikkeling

Het is belangrijk dat teams daadwerkelijk teams zijn, om zo goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Teamontwikkeling houdt nooit op, het is de kunst om te blijven investeren in je team!
In de scholingen komen verschillende communicatiestijlen aan bod en werken we met het Tuckman en Lencioni model.

Coaching on the job

Heeft uw team een frisse blik nodig? Onderstaand een mooi traject als meewerkend coach.
Mijn rol als meewerkend coach:
 • Een bepaalde periode meewerken in de praktijk. De uren worden in overleg ingevuld. (Ik draai niet mee in het rooster. Mijn komst kan gezien worden als een stukje verlichting op de zorgdruk.)
 • Een goede observatie van het geheel terugkoppelen naar de manager en het team.
 • Gevraagd en ongevraagd advies aan manager en het team.
 • Medewerkers stimuleren om te denken in mogelijkheden.
 • Medewerkers wijzen op eigen verantwoordelijkheid en team verantwoordelijkheid.
 • Medewerkers inzicht te geven hoe belangrijk het is om als team goed op elkaar ingespeeld te zijn.
 • Drie workshops van drie uur met het team. De volgende thema’s worden behandeld.
Inhoud workshops:
 • Medewerkers hebben de focus op de missie en visie van de organisatie.
 • Medewerkers hebben de belangrijkste tools in handen als het gaat om het bouwen aan een succesvol team. Vertrouwen, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaten.
 • Medewerkers weten, hoe te communiceren op de werkvloer.
 • Teamkernwaarden zijn helder voor iedere medewerker.
 • Medewerkers werken aan een gezamenlijke ambitie.
 • Teamtaken en daarbij behorende verantwoordelijkheden zijn helder voor het team.
Met de opdrachtnemer wordt het traject nauw besproken en kan het als maatwerk worden aangeboden voor het desbetreffende team.

Verbonden met het beschadigd brein

De invloed van de leefomgeving bij mensen met dementie, is van essentieel belang.
Aan de hand van de 8 principes van Anneke van der Plaats en presentiebenadering van stichting presentiebenadering geeft Toon Lef met Zorg op maat scholing, waarin de medewerkers op praktische en interactieve wijze worden geschoold.
Inhoud scholing:
 • Medewerker begrijpt wat er gebeurt met een cliënt met een beschadigd brein (dementie).
 • Medewerker legt bij onbegrepen gedrag, de focus op het probleem achter het onbegrepen gedrag.
 • Medewerker is bewust, hoe belangrijk woonomgeving is voor mensen met dementie.
 • Medewerker weet, hoe om te gaan met mensen met dementie.
 • Medewerker leert wat persoonsgerichte zorg inhoudt. Daarbij gaan wij er vanuit dat het dagelijks handelen van medewerkers wordt afgestemd op de individuele belevingswereld van de cliënt en mantelzorg.
Zowel voor zorgmedewerkers, woonassistenten,  facilitair medewerkers als voor vrijwilligers ligt er een aanbod om deze scholing op maat te volgen. Last but not least ligt er ook een aanbod voor bestuurders, managers en alle medewerkers die ervoor zorgen dat de werkvloermedewerker de zorg kan leveren die nodig is bij mensen met dementie.
Met de opdrachtnemer wordt het traject nauw besproken en kan het als maatwerk worden aangeboden voor het desbetreffende team.

Workshops

Toon Lef met Zorg verzorgd onderstaande workshops:
 • Sleutels voor een succesvol team.
 • Dementie en onbegrepen gedrag.
 • Ontspoorde zorg en ouderenmishandeling.

Peptalk

Hebben uw medewerkers een Peptalk nodig als het gaat om missie en visie van uw organisatie, samensturing of over teambuilding? Ik sta graag voor u en uw medewerkers klaar om ze te inspireren en ze een positief inzicht te geven, waarmee ze verder kunnen op de werkvloer.

Een greep uit reviews van gegeven scholingen

Fysiek veilig werken

Fysiek veilig en respectvol werken geef ik voor een ander scholingsbureau https://www.adfysiek.nl
Adfysiek geeft advies en trainingen om fysieke overbelasting te voorkomen aan zorgmedewerkers, medewerkers in het bedrijfsleven, vrijwilligers en mantelzorgers. Hierbij is haptonomie de rode draad.
KOM IN CONTACT

Trainers gezocht

Laten we eens koffie gaan drinken.

Ik geloof in de kracht van ‘samen weet je meer dan alleen’. Graag kom ik in contact met trainers die affiniteit hebben met bovenstaande onderwerpen.

  Contactgegevens

  Toon lef met Zorg

  Contactgegevens:

  Toon Lef met Zorg

  Pinksterbloem 5           06 – 50 55 52 22
  7463 EJ Rijssen             info@toonlefmetzorg.nl

  KVK-nummer: 75513420